Favorite

e tasi lava le faamoemoe i totonu ole Palemene nei..ia tou maua le feoleolea'i male filemu mo a taeao.

  • -
  • Vote
  • -
Recaption
Back to Top