Favorite

Sints ekonumy so bad, I iz willin tu sakrfice vet vizts...tu savz munny.

economy,helpful,lolcats,money,sacrifice,vet
  • -
  • Vote
  • -
Recaption
Back to Top